DESCRIPTION QUANTITY
CIPOLLINI PEELED
4/5 LB
03508
CIPOLLINI PEELED
6/8 OZ
03509
CIPOLLINI PEELED
1/5 LB
03580
ONION RED DICED
5 LB
04102
ONION RED DICED
2/5 LB
04824
ONION RED PEELED
22 LB
03511
ONION RED SLICED 1/4"
2/5 LB
04297
ONION RED SLICED 1/8"
2/5 LB
03512
ONION RED SLICED BULK
1 LB
05848
ONION SPANISH DICED 1/4"
2/5 LB
04159
ONION SPANISH DICED W/TRAY
2/5 LB
04344
ONION SPANISH PEELED
22 LB
03517
ONION WHITE SLICED
2/5 LB
03518
ONION WHITE SLICED 1/8
2/5 LB
04621
PEARL ONION RED PEEL
6/8 OZ
03513
PEARL ONION RED PEEL
4/5 LB
03514
PEARL ONION RED PEEL
1/5 LB
03581
PEARL ONION WHT PEEL
4/5 LB
03519
PEARL ONION WHT PEEL
6/8 OZ
03520
PEARL ONION WHT PEEL
1/5 LB
03579
SHALLOT PEELED
4/5 LB
03515
SHALLOT PEELED
6/8 OZ
03516
SHALLOT PEELED
1/5 LB
03578